Organik

Organik Kimya Nedir, Çalışma Alanları Nelerdir

13/10/2018

Yazar:

Organik Kimya Nedir, Çalışma Alanları Nelerdir

Organik kimya nedir çalışma alanları nelerdir sorularının yanıtlarını incelediğimiz makalemizle karşınızdayız.

Organik Kimya Nedir?

Hidrojen ve karbon elementi içeren bileşikleri inceleyen bir bilim dalı olan organik kimya, Saç, cilt ve kasların oluşmasını sağlayan RNA ve DNA, giydiğimiz elbiseler, yediğimiz gıdalar ve tüm ilaçlar organiktir ve kısaca söylemek gerekirse canlı doğa olayları ve bu olaylar sonucunda ortaya çıkan bileşikleri inceler.

Bu açıklama neticesinde geride kalan elemanların hepsini organik olmayan kimya üstlenir. Organik kimyanın tek bir uğraş alanı vardır, bu da karbondur. Karbon bileşiklerinin sayısı 500 bini aşkındır ve bu nedenle organik kimyanın uğraş alanı oldukça geniştir. İnorganik kimyaya göre çok daha kapsamlıdır. Alkoller, asitler, ketonlar, eterler, hidrokarbonlar vb. pek çok madde özelliklerine göre sınıflanmıştır. Her sınıf kendi içinde farklı bir özelliğe sahiptir. Bunun nedeni ise molekül yapısı içindeki atom grubudur. Her atom kendi grubuyla şekil almaktadır. Hidrojen zinciri ve karbon ise maddelerin fiziki özelliklerini meydana getirir. Organik bileşikler incelendiğinde genellikle tepki göstermezler ve elektrik iletebilme özellikleri çok çok zayıftır.

Organik Kimyanın Çalışma Alanları

Karbon ve bileşikleri üzerinde çalışarak, bunların bileşiklerini, yapısını, kimyasal ve fiziksel özelliklerini inceler.

İNORGANİK KİMYA

Yapısında karbon bulunmayan maden ve mineral gibi maddelerle ilgilenir.

FİZİKSEL KİMYA

İnorganik ve organik maddelerin kimyasal ve fiziksel nitelikleri arasındaki ilişkiyi ele alır.

ANALİTİK KİMYA

Maddelerin niteliğini ve saflık derecesini araştırır. Kalitatif analiz, çözelti hazırlama ve konsantrasyon, çözünürlük çarpımı, asitlik-bazlık, redoks reaksiyonları, gravimetri, indikatörler, volumetri.

BİYOKİMYA

Canlı organizmadaki kimyasal tepkimeleri ve kimyasal tepkimelerin bu organizmalar üzerindeki etkiyi araştırır.

ÇEVRE KİMYASI

Ekosistemlerin sınıflandırılması, madde ve çevre, ekosistem bileşenleri, asli ve tali elementler, deniz ekosistemi ve su kimyasının temel unsurları, mikrobesi maddeleri, fotosentez ve solunum, çözünmüş gazlar, biyolojik ve kimyasal oksijen ihtiyacı, atıksu parametrelerinin tayini, hava kirliliği ve kontrolü, baca ve egzoz gazı arttırımı.

ENSTRÜMANTAL ANALİZ

Elektromagnetik ışıma (Özellikleri ve madde etkileşimi)

Optik yöntemler (Atomik spektroskopinin temelleri, Moleküler spektroskopinin temelleri, absorpsiyon ve fluoresans spektroskopileri, Kütle Spektroskopisi, Termal yöntemlerin temelleri, Elektro analitik yöntemlerin temelleri, Termogravimetrik analiz, Diferansiyel Termal analiz, Kromatografinin temelleri)

Endüstriyel Analiz Laboratuarlara analiz için örnek alınması, akaryakıt, gaz yakıt, kati yakıt analizleri,  sabun, su, çimento, gübre, cam analizleri.

KOORDİNASYON KİMYASI

Koordinasyon kimyasının temelleri ve tarihçesi. Basit bileşiklerin oluşumu. İzomerlik. Koordinasyon bileşiklerine iliksin kuramlar.  Koordinasyon kimyasının bilimlerdeki uygulamaları. Kompleks dengeleri ve kararlılıkları.

KURAMSAL KİMYA

Atomun yapısı ( Isıma kanunları, Siyah cisim, Rutherford atom modeli, Dalga mekaniğinin temelleri, Belirsizlik bağıntısı, Orbitallerin dalga fonksiyonları)

Kimyasal bağlar (İyonik bağlar, Kovalent bağlar , Metalik Bağlar)

FİZİKOKİMYA 1 ( KİMYA BÖLÜMÜ)

Sıvıların incelenmesi, Gaz kanunları ve gazların yapıları, Termodinamik, Katıların incelenmesi, Kimyasal Denge.

FİZİKOKİMYA 2 (KİMYA BÖLÜMÜ)

Çözeltilerin incelenmesi (Fazlar, seyreltik çözeltiler)

Kolloid Kimya (Kolloidlerin tanımı,önemi,sınıflandırılması. Kinetik özellikler. Kolloidal çözeltilerin hazırlanması. Kolloidal tanecik boyutunun hesaplanması. Pıhtılaşma olayı. Koruyucu kolloidler, Jeller ve zarlar)

Çekirdek Kimyası ( Çekirdeğin yapısı,elementer tanecikler, çekirdek reaksiyonları, yapma radyoaktivite, radyasyonların ölçülmesi ve detoksiyonu)

Elektrokimya (İletkenlerin sınıflandırılması, Kulometreler, İletkenlik ölçülmesinin uygulamaları, Elektrolitlerin sınıflandırılması, Pillerin sınıflandırılması ve incelemeleri,  Elektroliz ve polarizasyon,  Elektrokimyasal korozyon)

Yüzey Aktif Maddeler (YAM çözeltilerinin özellikleri, YAM’lerin tanımı, sınıflandırılması, Islatma, Yayılma, Çözeltilerin yüzey özellikleri)

Kimyacılar İçin Matematik (SI birim sistemi ve kuralları, Deney sonuçlarının grafik ile gösterimi, Anlamlı rakamlar ve sayılar, Doğrusal bağıntılar ve doğrusallaştırma )

ORGANİK KİMYA 1

 • Organik Bileşikler ve Kimyasal Yapıları
 • Organik Bileşiklerin Kimyasal Spektroskopik Yapı analizleri
 • İzomeri ve Stereokimya
 • Alifatik ve Alışıklık Hidrokarbonlar
 • Karbonil Bileşikleri
 • Alkol; Eter Epoksit ve Türevleri

ORGANİK KİMYA 2

 • Çok fonksiyonlu Organik Bileşikler
 • Karboksilli Asidler ve Türevleri
 • Aromatik Bileşikler
 • Doğal Maddeler
 • Poli Aromatik Bileşikler

ORGANİK KİMYA 3

 • Strüktür, Reaktivite ve Mekanizma Bağıntısı
 • Fotokimya ve Kadikalik Reaksiyonlar
 • Asidler-Bazlar
 • Reaksiyon Ara Ürün Tipleri
 • Reaksiyon Hız Tayin Yöntemleri.

Organik kimya nedir?, çalışma alanları nelerdir sorularının yanıtlarını incelediğimiz makalemizle hakkında soru veya sorunlarınız varsa aşağıdaki yorum alanlarını kullanarak iletebilirsiniz.

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir